ENVIROFOND výzva pre váš nový traktor do komunálu obce

Chceli by ste predávať naše portfólio ? Hľadáme obchodných partnerov po celom Slovensku.

Agromechanika s.r.o. - Autorizovaný importér prémiových traktorov BAŠAK a CAPTAIN na Slovensko

ENVIROFOND – Traktor do komunálu s vlečkou a nakladačom pre vašu obec

Využite výzvu z Envirofondu pre vašu obec

Ste starosta obce alebo primátor mesta a chceli by ste využiť finančnú podporu z Envirofondu na rozvoj odpadového a obehového hospodárstva – Oblasť C pre Vašu obec? Disponujete zberným dvorom vo vašej obci? Teraz je tá správna chvíľa. Termín na podanie vašej žiadosti je LEN do 2 Septembra 2024.

Jedinou podmienkou na splnenie je minimálna výška spolufinancovania vo forme 1% z celkovej sumy. 

 

Celé znenie špecifikácií činností podpory formou dotácie na rok 2024 TU (web Envirofond)

 

Výzva sa rozdeľuje na 4 činnosti:

 • C1 – “Nákup traktora a príslušenstva k traktoru” (maximálne 1 kus traktora, neobmedzený počet príslušenstva, nový, doposiaľ neregistrovaný!)
  • Traktor, Náves/Príves, Čelný nakladač, Prídavné zariadenie k čelnému nakladaču, Paletizačné vidly, Mulčovač, Ramenový mulčovač, Rozmetadlo, Snežný pluh, Štiepkovač
 • C2 – “Nákup veľkoobjemového kontajnera” (objem viac ako 5m3)
 • C3 – “Triedený zber komunálneho odpadu,
  vybudovanie zberných dvorov s priestorom pre komunálne
  odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie”

   

  • Výstavba, rekonštrukcia, dobudovanie, nákup technického vybavenia, nákup veľkoobjemných kontajnerov
 • C4 – „Nákup malotraktora/bagra a príslušenstva” (maximálne 1 kus traktora, neobmedzený počet príslušenstva, nový, doposiaľ neregistrovaný!)
  • Malotraktor, Náves / Príves, Čelný nakladač, Prídavné zariadenie k čelnému nakladaču, Paletizačné vidly, Mulčovač, Rozmetadlo, Snežný pluh, Štiepkovač

Maximálna výška žiadanej dotácie je nasledovná:

 • C1 – 150 000 EUR
 • C2 – 20 000 EUR
 • C3 – 150 000 EUR
 • C4 – 15 000 EUR

Žiadateľ je oprávnený podať jednu žiadosť pre každú činnosť SAMOSTATNE – navzájom sa výzvy neovplyvňujú.

Oprávneným žiadateľom sa rozumie:

 • Obec/mesto/mestská časť mesta Bratislava/mestská časť mesta Košice
 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou
 • Združenie obcí
 • Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce
 • Združenie, ktorého členmi sú len obce

Cieľom tejto výzvy je podporenie činnosti zamerania na zvýšenie miery triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni. Podpora ďalej platí na vybudovanie alebo rekonštrukciu zberných dvorov, prípadne dobudovanie takéhoto priestoru na existujúcom zbernom dvore.

Komplexné poradenstvo

Spoločnosť Agromechanika s.r.o. je dodávateľom verejného sektora a spĺňa všetky podmienky potrebné k spolupráci s obcami a združeniami. Viacročné skúsenosti pri podávaní výziev, cenových ponúk, hodnotení pre najrôznejšie sektory sú zárukou ich úspešného prijatia zo strany poskytovateľa. Naša spoločnosť je autorizovaným a zaregistrovaným distribútorom poľnohospodárskych strojov značiek BAŠAK, CAPTAIN, OZKAN MAKINA a HUMMEL na Ministerstve Dopravy SR, čo zaručuje aktuálne informácie priamo od výroby, dostupnosť náhradných dielov, autorizovaný servis a podrobnú evidenciu, vďaka čomu môžete využívať váš nový stroj bezstarostne.

Pri výbere a porovnaní s inými ponukami je potrebné brať ohľad aj na popredajný servis, jeho cenu, vzdialenosť od servisného strediska a časovú dostupnosť náhradných dieľov. Obzvlášť pri poľnohospodárskej a komunálnej technike je servis rovnako dôležitý ako samotná kúpa, pretože stroj, ktorý stojí pokazený vás iba finančne a časovo zaťažuje. Ak si prajete aby váš nový stroj bol využívaný viac rokov a chcete predísť špatnému výberu, je dôležité sa vopred poradiť.

Keďže každý jeden subjekt je špecifický, preto je potrebné k nemu pristupovať individuálne. Neváhajte kontaktovať pre najpresnejšie informácie o dostupnosti strojov, ich kompatibilite, záručnému servisu a iným technickým otázkam pre vaše konkrétne použitie.

Vzorové príklady

Vyberte si z ponúkaných balíkov – kliknutím na názov:

Úplne nový traktor BAŠAK 5075 KOMPAKT - Agromechanika s.r.o.

Traktor BAŠAK 5075 KOMPAKT

Štandardná výbava bez predného VH a TBZ so závažím (rozdieľ voči fotke)

* Tento balík je možné doplniť o ľubovoľné príslušenstvo z výzvy C1. Finálna cena balíka sa môže mierne líšiť v dôsledku výrobných kapacít a aktuálnej situácie s prepravou.

* Tento balík je možné doplniť o ľubovoľné príslušenstvo z výzvy C1. Finálna cena balíka sa môže mierne líšiť v dôsledku výrobných kapacít a aktuálnej situácie s prepravou.

* Tento balík je možné doplniť o ľubovoľné príslušenstvo z výzvy C1. Finálna cena balíka sa môže mierne líšiť v dôsledku výrobných kapacít a aktuálnej situácie s prepravou.

Traktory BAŠAK 5115 RED POWER - Agromechanika s.r.o.

Traktor BAŠAK 5115

Štandardná výbava bez predného VH a TBZ so závažím (rozdieľ voči fotke)

* Tento balík je možné doplniť o ľubovoľné príslušenstvo z výzvy C1. Finálna cena balíka sa môže mierne líšiť v dôsledku výrobných kapacít a aktuálnej situácie s prepravou.

* Tento balík je možné doplniť o ľubovoľné príslušenstvo z výzvy C1. Finálna cena balíka sa môže mierne líšiť v dôsledku výrobných kapacít a aktuálnej situácie s prepravou.

Ako postupovať v prípade záujmu?

 1. Kontaktujete nás pre konkrétnu cenovú ponuku – +421 918 533 717, info@agromechanika.sk
 2. Zodpovieme vám všetky otázky ku traktorom a príslušenstvu
 3. Prispôsobíme vám ponuku, doplníme o aktuálne informácie dostupnosti a informácie ku podaniu žiadosti
 4. Vo vašom mene podáte žiadosť s prílohami cez https://grant.envirofond.sk/
 5. Rovnakú žiadosť pošlete do elektronickej schránky EF č. 0007340622, alebo do poštového priečinku EF, alebo na adresu sídla EF. Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
  1. Adresa sídla EF:
   Environmentálny fond
   Nevädzová 5
   821 01 Bratislava.
 6. Žiadosť je úspešne prijatá po schvalovacom procese, finančné prostriedky nadobudnuté
 7. Nový traktor s príslušenstvom do komunálu je pripravený na prevziatie a odborné zaškolenie personálu
 8. Pravidelný servis a výmena ND podľa predpísaných intervalov po dobu 3 rokov (doba udržateľnosti projektu)
 9. Využívate nové stroje bez starostí 🙂