Stroje na údržbu príkmenných pásov a na zelené práce

Vyberte si z našej ponuky kvalitných strojov na prácu v sadoch a viniciach od rodinne založenej firmy BFM Italy

BFM Italy je rodinne založená firma špecializujúca sa na vývoj a výrobu poľnohospodárskych strojov pre sady a vinice, olivové háje so špeciálnymi riešeniami pre kopcovité terény. Stroje BFM Italy slúžia hlavne na čistenie, kosenie a iné poľnohospodárske činnosti vykonávané v sadoch medzi riadkovými plodinami.