Zvýšenie cien - Nový cenník traktorov na rok 2022 – Agromechanika.sk

Zvýšenie cien – Nový cenník traktorov na rok 2022

Práve sa skončil rok 2021, ktorý bol v mnohých oblastiach zlomovým. Určite sa zhodneme, že naša pracovná ale aj súkromná sféra života sa dramaticky zmenila a boli sme nútení čeliť novým okolnostiam a veľmi odlišným podmienkam. Teraz sa vynárajú nové výzvy, najmä v dôsledku veľmi rýchleho rastu dopytu vo všetkých oblastiach sveta a na všetkých trhoch.

Tento nárast dopytu je citeľne vnímaný z každej úrovne dodávateľského reťazcu. Za následok má predlžovanie dodacích lehôt, neočakávané meškania, neplánované nedostatky materiálov a hlavne prudký nárast nákladov nad rámec tradičnej dodávateľskej štruktúry a komoditného trendu. Okrem tohto, pandémia priniesla aj neefektívnosť v továrňach naprieč celým dodávateľským reťazcom. Výrazný vplyv mali a neustále majú aj náklady na dopravu a logistiku, či nové emisné normy pre tento typ vozidiel.

Zatiaľ čo sme na začiatku minulého roku predpokladali, že tieto problémy sú len dočasné a rastúce náklady sú čisto jednorázovým dopytom, v dôsledku ďalších obmedzení spôsobených pandémiou sme si dnes uvedomili, že naše vynaložené náklady a časy dodaní treba prehodnotiť v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Naša spoločnosť sa usilovne snaží o akékoľvek minimalizovanie nepríjemností pre všetkých našich zákazníkov. Chceme vás uistiť, že našou najvyššou prioritou je aj naďalej zmierňovať dopad týchto problémov v našom podnikaní počas tohto náročného obdobia.

Preto by sme vás chceli informovať o zvýšení všetkých cien našich traktorov o 10% oproti roku 2021 s platnosťou od 1.1.2022. Jedná sa o celé portfólio značiek BAŠAK a CAPTAIN Tractors ponúkané našou spoločnosťou. Urobili sme maximum pre to, aby sme sa vyhli ďalšiemu zvýšeniu cien ale vyslovenie odmietamie robenie kompromisov na úkor kvality. Pevne veríme, že toto rozhodutie pochopíte. Myslíme si, že kvalita našich strojov za to stojí, o čom svedčí čoraz väčší počet našich spokojných zákazníkov.

S úctou,

Javorčík

konateľ Agromechanika s.r.o.